Spis zajęć pozalekcyjnych: zajęcia dodatkowe i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze


   

1. Zajęcia dodatkowe.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

 

 

 

 

 

Tygodniowy plan zajęć dodatkowych - rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.