Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


  Uzupełnione terminy pojawią się wkrótce

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

04. 09. 2017 - Rozpoczęcie roku szkolnego

14. 10. 2017 - Dzień Edukacji Narodowej

11. 11. 2017 - Narodowe Święto Niepodległości

23.12.2017 - 31. 12. 2017 - Zimowa przerwa świąteczna

01.01. 2018 - Nowy Rok

06. 01. 2018 - Trzech Króli

28.02, 1.03,2.03 2018 - Rekolekcje szkolne

12.02. 2018 - 25.02. 2018 - Ferie zimowe

29.03. 2018- 03.04. 2018 - Wiosenna przerwa

18.04. 2018 - 20.04. 2018 - Egzaminy Gimnazjalne

18 kwietnia - egzamin z wiedzy humanistycznej (o godz. 9.00 - zakres z  historii i wiedzy o społeczeństwie, o 11.00 - z języka polskiego);

19 kwietnia - egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (o 9.00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych, o 11.00 - z matematyki);

20 kwietnia - egzamin z języka obcego nowożytnego (o 9.00 - na poziomie podstawowym, o 11.00 - na poziomie rozszerzonym).

01.05. 2018 - Międzynarodowe Święto Pracy

03.05. 2018 - Święto Konstytucji 3 Maja

31.05.2018 - Boże Ciało

22.06. 2018 - Zakończenie roku szkolnego


 

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018:

 

 • 13.09.2017 - Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klasy 1 
 • 14.09.2017 - Klasy trzecie – formuła egzaminu gimnazjalnego
 • 14.09.2017 - Klasy 4, 7 Szkoły Podstawowej nr 2 i 2 Gimnazjum - zebranie informacyjne – zapoznanie z dokumentami szkoły: statut, SSO,  Program Wychowania, Program Profilaktyki.
 •  30.11.2017 -  Zebranie śródokresowe - informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów
 • 25.01.2018 - Podsumowanie I okresu. Sprawy bieżące
 • 22.03.2018- Procedury egzaminu gimnazjalnego, zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych – dla klas III
 •  26.04.2018- Zebranie śródokresowe – zachowanie, oceny cząstkowe
 • czerwiec 2018 - Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - dla klas III

 

 

 

Dyżury nauczycieli dla rodziców:

 

 • 26.10.2017 - 16.30 - 18.00
 • 22.03.2018 - 16.30 - 18.00
 • 24.05.2018 - 16.30 - 18.00

 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

18.04.2018, 19.04.2018, 20.04.2018, 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 28.05.2018, 01.06.2018